Ibuprofen je derivat propionske kiseline sa analgetskim, antiinflamatornim i antipiretičkim dejstvom. Prvi je nesteroidni antiinflamatorni lek (NSAIL) koji je ušao u OTC režim (režim izdavanja bez lekarskog recepta). Smatra se da je njegovo terapijsko dejstvo kao leka iz grupe NSAIL potiče od inhibitornog dejstva na sintezu prostaglandina.

U studijama koje su rađene pokazano je da je ibuprofen u dozi od 400mg značajno efikasniji od paracetamola u dozi od 1.000 mg. Doza ibuprofena od 200mg odgovara po dejstvu dozi od  1.000 mg paracetamola.

PAIN studija


Ova studija poredi bezbednost OTC ibuprofena (1.200 mg/dan) sa Aspirinom (3.000 mg/dan) i Paracetamolom (3.000 mg/dan). Pokazano je da je značajno manji broj pritužbi na gastrointestinalne tegobe u odnosu na Aspirin i Paracetamol. Procenat osoba koje su prekinule terapiju je bio nizak za sve, a najniži za ibuprofen. Maksimalna OTC doza ibuprofena pokazala se bezbednijom od maksimalne doze paracetamola.

Doziranje i način primene


Kod odraslih i dece starije od 12 godina početna doza iznosi 400 mg i onda se po potrebi može ponoviti u dozama od 200 mg do 400 mg u intervalima od četiri sata, do maksimalno 1.200 mg u toku 24 časa. Minimalni interval između pojedinačnih doza je najmanje 4 sata. U obliku tableta od 400mg, lek je namenjen za oralnu primenu i treba ga uzeti za vreme ili nakon obroka. Namenjen je odraslima i deci starijoj od 12 godina. Namenjen je za kratkotrajnu primenu.

Na tržištu je ibuprofen prisutan u tabletama od 200mg, 400mg, 600mg i 800mg (retard tablete – imaju produženo oslobadjanje aktivne supstance), kao i u obliku mekih želatinoznih kapsula koje imaju brži početak dejstva od 200mg i 400mg. Ibuprofen pri primeni kapsula se brzo resorbuje i dostiže maksimalne koncentracije u plazmi za 30 minuta. 200mg brzodelujućeg ibuprofena jednako je efektivno kao i 400 mg standardnog ibuprofena, sa bržim početkom analgezije. Maksimalne koncentracije u plazmi pri primeni tableta se dostižu nakon 90 minuta. Dobijeni podaci prikazuju da u dozi od 400 mg ibuprofen dostiže maksimum analgetskog efekta dok veće doze ibuprofena pokazuju blago povećanje trajanja analgetskog efekta.

Indikacije


U dozi od 200mg najčešće se koristi za ublažavanje menstrualnih bolova.

U dozi od 400mg (zlatni standard) koristi se za simptomatsko ublažavanje glavobolje, uključujući migrenu, stomatološke i postoperativne bolove, povrede mekog tkiva kao što su istegnuća i uganuća itd.

U dozi od 600mg koristi se za mišićno-skeletni bol, jak bol (u leđima, kolenu, kuku, ramenima, vratu i svim drugim zglobovima).

Rizične grupe pacijenata


  • Stariji pacijenti
  • Hepatička disfunkcija (disfunkcija jetre)
  • Oslabljena renalna funkcija (funkcija bubrega)

Rešenje je započinjanje terapije sa manjim dozama (200mg) uz lagano titriranje doze do postizanja analgetskog efekta.

Kontraindikovan je kod pacijenata sa preosetljivošću na aktivnu supstancu ili bilo koju od pomoćnih supstanci leka, kod pacijenata koji su ispoljili reakcije preosetljivosti usled terapije ibuprofenom, acetilsalicilnom kiselinom ili nekim drugim NSAIL-om, kod pacijenata sa gastrointestinalnim krvarenjem, peptičkim ulkusom, srčanom insuficijencijom, insuficijencijom jetre i bubrega. Treći trimestar trudnoće je takođe kontraindikacija za primenu ibuprofena.

Neželjene reakcije se mogu umanjiti korišćenjem minimalnih efektivnih doza u najkraćem mogućem periodu neophodnom da se otklone simptomi.

Interakcije


Istovremena primena sa antihipertenzivnim lekovima dovodi do umanjenja antihipertenzivnog efekta. Sa diureticima se umanjuje diuretski efekat. NSAIL mogu da pojačaju dejstvo antikoagulanasa, kao što je varfarin. Treba izbegavati istovremeno upotrebu ibuprofena i drugih NSAIL zbog mogućih aditivnih efekata.

Primena u periodu trudnoće i dojenja


Ibuprofen ne treba primenjivati u trećem trimestru trudnoće. Tokom prvog i drugog trimestra trudnoće treba izbegavati primenu NSAIL, osim ako potencijalne koristi terapije ne prevazilaze moguće rizike ze fetus. NSAIL se mogu pojaviti u majčinom mleku u veoma malim koncentracijama tako da treba izbegavati primenu kod dojilja.

mr ph Miljana Mitić