Hitna kontracepcija sprovodi se u cilju sprečavanja nastanka trudnoće:

- nakon nezaštićenog odnosa ili

- ukoliko je primenjivana kontraceptivna metoda bila neadekvatna (otkazivanje mehaničke zaštite, ispadanje intrauterinog uloška, propušteno uzimanje oralnog kontraceptivnog sredstva).

Kod nas na tržištu, najzastupljniji su preparati na bazi levonorgestrela (Bell, Contratab, Escapelle, Ezinelle, Nebremel) u dozi od 1,5mg. Lek se koristi u prvih 72h od nezaštićenog seksualnog odnosa ili nepravilne primene redovne kontracepcije. Efikasnost vremenom opada i najveća je u prvih 24 sata.

     

Mehanizam dejstva

Mehanizam dejstva levonorgestrela zasniva se na inhibiciji ovulacije. Levonorgestrel (LNG) odlaže razvoj i sazrevanje folikula. Upotrebom LNG pre skoka luteinizirajućeg hormona, proces ovulacije može da se inhibira ili odloži za narednih 5- 7 dana. Što je LNG dat bliže trenutku ovulacije, manja je šansa da se spreči ovulacija.

Neželjena dejstva

Među najčešće neželjene reakcije spadaju:

-glavobolja

- mučnina

- umor

- vrtoglavica

- dijareja

- bol u donjem delu abdomena

- poremećaj ritma menstrualnog krvarenja (krvarenja izvan menstrualnog ciklusa).

Ako do povraćanja dođe unutar 3 sata od primene levonorgestrela, istu dozu preparata bi trebalo ponoviti u što kraćem vremenskom roku.

Krvarenje posle primene LNG kod najvećeg broja korisnica nastupa unutar 7 dana od očekivanog termina menstruacije.

Kao retko neželjeno dejstvo, navodi se i pojava vanmaterične trudnoće, pa se primena LNG ne preporučuje ženama sa predispozicijom za vanmateričnu trudnoću.

Uticaj na trudnoću i dojenje

Prema ograničenim epidemiološkim podacima, ne postoji negativan uticaj LNG na tok i ishod trudnoće, koja je nastala zbog neuspeha primene metode hitne kontracepcije. Levonorgestrel nije abortiv i nema teratogeni efekat.

LNG se izlučuje majčinim mlekom. Potencijalno izlaganje odojčeta levonorgestrelu može se smanjiti, ako žena koja doji uzme tabletu odmah posle dojenja deteta i izbegava dojenje najmanje 8 sati nakon primene LNG.

Interakcije sa drugim lekovima

Lekovi koji indukuju enzime jetre (rifampicin, fenitoin, karbamazepin, preparati kantariona) i u toku 4 nedelje od prestanka njihove primene, smanjuju efikasnost LNG.

Zaključak

Hitna kontracepcija nije metoda redovne kontracepcije!

Hitna kontracepcija je metoda koju bi trebalo primenjivati samo povremeno.

Ne sprečava trudnoću u svim slučajevima.

Ne štiti od seksualno prenosivih bolesti.

                                                                        Mr. ph Ivana Nosić