Protektivni faktori koji se fiziološki nalaze u želucu su:

 • Prostaglandini
 • Sloj mukusa
 • Bikarbonati
 • Površinske epitelne ćelije
 • Prokrvljenost sluznice želuca

Peptički ulkus


Dolazi do lokalnog razaranja svih slojeva sluznice uključujući i laminu muskularis mukoze. Žlezdani i epitelni sloj se potpuno regenerišu, ali ostaje ožiljno tkivo u mišićnom sloju.

Želudačni ulkus - uzroci


 • 70%  Helicobacter pylori infekcija
 • 25%  nesteroidni antiinflamatorni lekovi i salicilati
 • 5% Zollinger-Ellison-ov sindrom i maligniteti

Duodenalni ulkus – uzroci


 • 90-95% infekcija Helicobacter pylori
 • 5% nesteroidni antiinflamatorni lekovi i salicilati
 • 1-2% Zollinger-Ellison-ov sindrom

Duodenalni ulkus je dva puta češći u odnosu na želudačni ulkus.

Kliničke manifestacije


 • Bolovi u epigastrijumu
 • Osećaj kiseline, pečenja i paljenja
 • Mučnina, povraćanje, postprandijalni bolovi ( neposredno posle do 2 sata posle jela) i noćni bolovi (bude pacijenta pred zoru)

Farmakoterapija peptičkog ulkusa


 1. Lekovi koji redukuju lučenje želudačne kiseline (antisekretorni) - inhibitori protonske pumpe (IPP), H2 antagonisti, antimuskarinski lekovi (više se ne koriste)
 2. Lekovi koji neutrališu želudačnu kiselinu (antacidi) - obično se daju 1-3 sata posle obroka
 3. Lekovi koji povećavaju otpornost sluznice želuca (mukoprotektivi, citoprotektivi) - sukralfat, jedinjenja bizmuta, polusintetski prostaglandini

Eradikaciona terapija H. Pylori – antisekretorni + antimikrobni lekovi

U trajanju od 7 dana  (10-14 dana terapije povećava uspešnost eradikacije za 5 %)

 • IPP  2 x 20/40 mg
 • Klaritromicin 2 x 500 mg
 • Amoksicilin 2 x 1000 mg

Kod alergija na penicillin ide:

 • IPP  2 x 20/40 mg
 • Clarithromycin 2 x 500 mg
 • Metronidazol 2 x 500 mg

Probiotski preparati - Neki probiotski preparati  (Lactobacillus spp, Saccharomyces spp, Bifidobacterium spp, Bacillus clausii) mogu da smanje neželjena dejstva eradikacione terapije i da povećaju efikasnost eradikacije. Zbog tog ih treba dodavati u toku eradikacione terapije.

Terapija


Po završetku eradikacione terapije nastavlja se lečenje monoterapijom primenom IPP u trajanju od 3-5 nedelja (ukupna dužina terapije 4-6 nedelja). Želudačni ulkus obavezno zahteva pH verifikaciju i endoskopsku kontrolu. IPP i H2 blokatori su veoma bezbedni lekovi! Mnogi od njih su registrovani kod nas kao OTC preparati.

Interakcije IPP - treba biti obazriv prilikom primene ovih lekova i lekova sa malom terapijskom širinom: varfarinom, teofilinom, fenitoinom. IPP u kombinaciji sa klopidogrelom povećavaju rizik od reinfarkta zbog čega treba praviti vremenski razmak od 12 sati između primene IPP i klopidogrela (IPP 30 min pre doručka, a klopidogrel pre spavanja). 

Interakcije antacida - dovode do smanjene biološke raspoloživosti mnogih lekova (digoksin, tetraciklini, hinoloni, bifosfonati, itrakonazol). Većina interakcija se može izbeći uzimanjem antacida 2 sata pre ili posle drugih lekova.

Gastroezofagusna refluksna bolest (GERB)


Gastroezofagusna refluksna bolest (GERB) predstavlja širok spektar bolesti uzrokovanih regurgitacijom tj. retrogradnim tokom želudačnog sadržaja u jednjak. GERB predstavlja poremećaj motiliteta udružen sa inkompetencijom donjeg ezofagusnog sfinktera.

Terapija


Promena životnih navika i načina ishrane predstavlja ključ terapije GERB-a. Od lekova se u terapiji koriste antacidi i lekovi koji smanjuju lučenje želudačne kiseline, kao i prokinetici. Kod težih oblika bolesti indikovani su hirurško i/ili endoskopsko lečenje.

Savetovanje 


 • Češći i manji obroci
 • Bolje žvakanje hrane, sporije jelo
 • Izbegavanje pušenja
 • Izbegavanje konzumiranja alkohola, kafe, gaziranih pića, jakih začina, čokolade, karminativa, luka
 • Održavanje idealne telesne mase
 • Spavanje na višem uzglavlju
 • Izbegavanje hrane koja ne prija 

Farmakoterapija GERB-a


Supresija kiseline predstavlja osnovu farmakoterapije GERB-a. Inicijalna terapija primenjuje se 6-8 nedelja. Nakon toga se doze IPP smanjuju do najmanje doze leka koja kontroliše simptome. Zbog relapsa nakon prekida terapije, neophodna je terapija održavanja (kontinuirana ili intermitentna). IPP, primenjeni u najnižoj efikasnoj dozi, su lekovi izbora za terapiju održavanja. Antisekretorni lekovi takodje imaju bitnu ulogu u farmakoterapiji GERB-a.

IPP u kombinaciji sa drugim lekovima:

IPP + prokinetici (metoklopramid, domperidon,)

IPP + antagonisti H2 receptora (u cilju supresije noćnog lučenja kiseline)

Rutinsko testiranje na Helicobacter pylori se ne preporučuje u GERB! Helicobacter pylori testiranje treba razmotriti samo u grupi pacijenata koji su kandidati za dugotrajnu i kontinuiranu terapiju IPP. H2-blokatori razvijaju smanjenu efikasnost već pri korišćenju na nedeljnom nivou posle nekoliko doza, što nije zapaženo kod IPP. IPP se mogu koristiti doživotno, u najmanjoj dozi koja  kontroliše simptome!

mr ph Jelena Vojinović