Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) prema savremenoj definiciji predstavlja hroničnu bolest disajnih puteva koja se može sprečiti i koja se može lečiti. Opstrukcija protoku vazduha u disajnim putevima je delimično reverzibilna ili potpuno ireverzibilna, ali progresivna. U osnovi oštećenja nalazi se inflamacija kao odgovor na štetne čestice i gasove.

Oko 80% pacijenata koji imaju problema sa opstruktivnom bolešcu pluća su pušači. U Srbiji je registrovano oko 900.000 pacijenata sa ovom bolescu. Na rang listi je na 4. mestu po uzrocnicima smrti, iza ishemijske bolesti srca, cerebrovaskularnih problema i malignih oboljenja.

Faktori nastanka ove bolesti su vrlo retko genetskog porekla, tj nasledne. Više uticaja imaju spoljašnji faktori, a svakako najbitniji faktor je pušenje. Pušenje majke u trudnoći takođe povećava sklonost kod dece da obole od respiratornih bolesti. Čestice i gasovi koje se udišu u radnoj sredini u nekim profesijama odgovorne su takođe za nastanak ili pogoršanje HOBP. Kada se razmatraju faktori nastanka HOBP neophodno je istaći socio-ekonomski status, u određenoj meri, način ishrane, ponavljane respiratorne infekcije u detinjstu i dr .

Dijagnoza 


Spirometrija je najjednostavniji, najreproduktibilniji i najobjektivniji način za otkrivanje smanjenja protoka vazduha kroz disajne puteve.  Testom se meri maksimalna količina vazduha koju osoba može da udahne i izdahne, kao i koliko vazduha može da izdahne u prvoj sekundi testa. Test  nije bolan i obično traje 10-15 minuta.

NEFARMAKOLOSKA TERAPIJA 


Prestanak pušenja je pojedinačno najefikasnija i najekonomičnija mera za smanjenje rizika od razvoja hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) i zaustavljanja njene progresije. Zavisnost od duvana, odnosno nikotina, je jedna od najjačih zavisnosti, i kao takva, predstavlja hronično stanje koje često zahteva ponavljano lečenje dok se ne postigne stalna apstinencija. Svega 3% pušača uspeva da samostalno ostavi duvan.

FARMAKOLOŠKA TERAPIJA 


Farmakološka terapija se koristi za prevenciju i kontrolu simptoma bolesti, smanjivanje učestalosti i težine napada, poboljšanje zdravstvenog stanja i poboljšanje podnošenja napora. 

Bronhodilatatori su osnovni lekovi za simptomatsko lečenje HOBP. Daju se po potrebi za otklanjanje stalnih simptoma ili simptoma koji se pogoršavaju ili redovno za sprečavanje ili smanjivanje simptoma. Bronhodilatatori svoje efekte ostvaruju relaksacijom glatkih mišića disajnih puteva i poboljšanjem pražnjenja pluća u mirovanju i pri naporu. (Durofilin, Aminofilin, Berodual...)

Glikokortikosteroidi smanjuju upalne procese (Becloforte, Pulmicort...). Zbog mogucih neželjenih reakcija nakon oralne upotrebe, većina ovih lekova se upotrebaljava inhalacionim putem, pomoću specijalnih ,,pumpica” ili inhalatora. Zbog toga je vrlo bitno savetovati se sa farmaceutom o privilnom koriscenju inhalatora, kako bi se omogucilo da odgovarajuca doza bude pravilno uneta do pluca. 

mr ph Mihajlo Mišić