100 GODINA OD OTKRIĆA INSULINA, DA LI PRAVILNO PRIMENJUJETE INSULIN?

Pravilna primena insulina je jedan od najvažnijih koraka na putu ka dobroj regulaciji dijabetesa.

Savladavanjem ovih praktičnih koraka, primena insulinske terapije postaje rutina koja ne ometa svakodnevnicu i stiče se samopouzdanje potrebno za dobru kontrolu i kvalitetan život.

Važno je prepoznati probleme, na vreme reagovati, možda promeniti terapiju, pre svega savremenim vrstama lekova i insulina, novim načinima kontrole glikemije, ali i savremenom aplikacijom insulina... sa dijabetesom se živi.

 

Izbor mesta primene insulina:

· Pregledajte mesto primene pre davanja injekcije.

· Izbegavajte mesta koja pokazuju promene na koži (zadebljanja, otoke, upale).

· Izbegavajte područje 10cm oko pupka, kao i ožiljke.

· Injekciju dati na čisto mesto, uz prethodno pranje ruku.

· Dezinfekcija mesta primene najčešće nije potrebna.

· Moguća je primena insulina u jednom od četiri dela tela (stomak, butine, nadlaktice i zadnjica) (Rotaciona shema).       Važno je da menjate mesto primene u okviru istog dela tela u koji je preporučeno davanje, na sledeći način:

1.       Regije za injekcije podelite na kvadrante (ili polovine kada su u pitanju butine i zadnjica).

2.       Korisitite jednu regiju u toku nedelje tako što ćete menjati mesto injekcije u pravcu kretanja kazaljke na satu.

3.       Injekcije koje dajete u okviru jednog kvadranta ili jedne polovine treba da budu udaljene najmanje 1cm jedna od druge.

 

Kako učiniti primenu manje bolnom?

· Insulin koji je u upotrebi čuvati na sobnoj temperaturi.

· Koristiti kraću iglu manjeg dijametra.

· Koristiti novu iglu za svako davanje.

 

Pravilna primena insulina:

 · Insulin se primenjuje (injektira) pod uglom od 90°, ako nije drugačije naglašeno.

 · S obzirom da se insulin primenjuje potkožno, a da bi se izbegla intramuskularna primena, neophodno je voditi računa o dužini igle u zavisnosti da li se insulin daje detetu, normalno uhranjenoj ili gojaznoj odrasloj osobi. Zato se i pribegava pravljenju kožnog nabora metodom dva prsta na mestu željene primene insulina. Pravljenje kožnog nabora nije neophodno ukoliko se insulin daje u predio stomaka kod gojazne osobe.

 · Primenite terapiju brzim pokretom.

 · Ostavite iglu u koži najmanje 10 sekundi nakon što ste palcem potpuno pritisli potiskivač na pen-u.

 · Oslobodite kožu pritiska.

 · Bezbedno odložite iglu.

 · Ukoliko koristite alkohol za brisanje mesta primene (iako dezinfekcija najčešće nije potrebna), sačekajte da alkohol potpuno ispari.

 · Ako osetite jak bol na mestu primene, pritisnite mesto 5-8 sekundi, ali nikada ne masirajte mesto!

 · Stavite novu iglu svaki put kad ubrizgavate insulin.

 

Čuvanje insulina:

· Zalihe insulina čuvati u frižideru zaštićeno od zamrzavanja.

· Insulin koji je u upotrebi možete čuvati na sobnoj temperaturi najduže mesec dana, zaštićen od direktne svetlosti i izvora toplote.

 

 

                                                                                                                                               mr ph Aleksandra Mateić